เทศกาลกระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560

เทศกาลกระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุรี ครั้งที่ 26 ประจำปี 2560

1 - 13 มิ.ย. 60

การประกวดกระท้อน และธิดากระท้อน การออกบูธจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร และ สินค้า OTOP

ที่ว่าการอาเภอเมืองลพบุรี โทร. 036-411004, 036-420842 ททท.สานักงานลพบุรี โทร. 036-770096-7

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket