ประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2560

ประเพณีบูชาเสาอินทขิล ประจำปี 2560

1 - 30 มิ.ย. 60

พิธีสวดสมโภชบูชาเสาอินทขีล ใส่ขันดอก สรงน้ำพระพุทธรูปฝนแสนห่า ไหว้พระพุทธอัฎฐารส สรงน้ำพระธาตุเจดีย์หลวง การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา

ททท.สำนักงานเชียงใหม่ โทรศัพท์ 0 5324 8604, 0 5324 8605

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket