งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน ๙ (เหนือ)

งานประเพณีขึ้นธาตุเดือน ๙ (เหนือ)

1 - 30 มิ.ย. 60

ขบวนแห่ปัจจัยไทยทาน ขบวนแห่ต้นเงิน ขบวนต้นผ้าป่า ขบวนตุงไชย ขบวนแห่ผ้าห่มองค์พระธาตุ และพิธีถวายผ้าห่มพระธาตุ

องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะตะเภา โทรศัพท์ 0 5550 0076

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket