งานเทศกาลดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560

งานเทศกาลดอกกระเจียวบาน จังหวัดชัยภูมิ ประจำปี 2560

9 มิ.ย. - 30 ก.ย. 60

ชมความสวยงามของทุ่งดอกกระเจียวสีขาวและ สีชมพูอมม่วง สวนหินงาม และป่าหินล้าน
การจัดนิทรรศการต่าง ชมทุ่งดอกกระเจียว การจำหน่ายสินค้า OTOP ชมวิวสุดแผ่นดิน ชมทุ่งบัวสวรรค์ และลานหินงาม

ททท.สำนักงานนครราชสีมา โทร. 044-213030

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket