งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2560

งานไทยเที่ยวไทย ครั้งที่ 43 ประจำปี 2560

29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 60

งานมหกรรมส่งเสริมการขายสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยว โดยมีผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ พร้อมชมกิจกรรมการแสดงภายในงาน

บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิชั่น แมนเนจเม้นท์ จากัด โทร. 02-3078555

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017
3 มิ.ย. 60 Khanom Festival 2017
18 มิ.ย. 60 Andaman Trial Phuket