งานเทศกาลกระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุรี

งานเทศกาลกระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุรี

31 พ.ค. - 13 มิ.ย. 60

การประกวดกระท้อน จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ประกวดธิดากระท้อน การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP จำหน่ายกระท้อนสด กระท้อนแปรรูป

ที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี โทร. 036-411-004/ 036-820-882

1 มิ.ย. - 3 ก.ค. 60 Thailand Shopping & Dinning Paradise 2017