ข่าวสารการท่องเที่ยว

งานประเพณีบุญเดือนสิบเมืองนคร

Mr.1081009

ประเพณีปอยเหลินสิบเอ็ด

ชมขบวนแห่จองพาราหรือ ปราสาทไม้จำลอง ประดับด้ว...

Mr.1081009

ประเพณีกาดหลู่เมืองปาย

กิจกรรมขบวนแห่จองพารา ปราสาทไม้จำลอง ประดับด้...

Mr.1081009

มหกรรมอาหารเชียงใหม่ ครั้งที่ 30

การออกร้านจำหน่ายอาหาร การแสดงศิลปวัฒนธรรม สา...

Mr.1081009

ประเพณีบุญแห่กระธูป

ขบวนแห่กระธูปขนาดใหญ่ การประกวดกระธูปสวยงาม ก...

Mr.1081009

ประเพณีตักบาตรข้าวต้มลูกโยนวัดพระพุทธฉ...

ชมขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน ,ขบวนการแสดงขนบธรรมเนี...

Mr.1081009

งานแสดงไม้ดอก ไม้ประดับ ประจำปี 2560

การประกวดพรรณไม้ดอก ไม้ประดับ การแสดงศิลปวัฒน...

Mr.1081009

ประเพณีตักบาตรเขาพระงามเทโวโรหณะ

ชมขบวนแห่ข้าวต้มลูกโยน ,ร่วมตักบาตรข้าวต้มลูก...

Mr.1081009

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพเขาเรดาร์ อำเภอบางส...

ฤดูเหยี่ยวอพยพดูเหยี่ยวและนกนานาชนิดกับจุดดูเ...

Mr.1081009

การแข่งขันเรือยาวประเพณี สืบสานตำนานแม...

การแข่งขันเรือยาว ขนาด 7 ฝีพาย ขนาด 23 ฝีพาย ...

Mr.1081009

งานลากพระแข่งเรือเพรียวปากพนัง

ชุมนุมเรือพระทั้งทางบกและทางน้ำ การแข่งขันเรื...

Mr.1081009

เทศกาลดูเหยี่ยวอพยพเขาดินสอ

กิจกรรมที่น่าในใจมากมาย เช่น การนับเหยี่ยวอพย...

Mr.1081009

เทศกาลชมดอกไม้บานบนลานหิน

ชมดอกดุสิตาบานบนลานหินและดอกไม้ป่านานาชนิด ที...

Mr.1081009

งานประเพณีแห่ปราสาทผึ้งและแข่งขันเรือย...

ร่วมติดดอกผึ้งปราสาทผึ้งโบราณ ชมการออกร้านจำห...

Mr.1081009