ข่าวสารการท่องเที่ยว

งานเทศกาลเย็นทั่วหล้า มหาสงกรานต์ : AM...

Mr.1081009

กิจกรรมตามประทีปวันวิสาขบูชา

ชมความสวยงามของดวงประทีปที่สว่างไสวนับหมื่นดว...

Mr.1081009

งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ...

ประกวดหุ่นปลาสวยงาม การประกวดอาหารเมนูปลา การ...

Mr.1081009

งานเทศกาลกระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุ...

การประกวดกระท้อน จำหน่ายสินค้าทางการเกษตร ประ...

Mr.1081009

ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย

ประเพณีเดินขึ้นดอยขะม้อเพื่ออัญเชิญ น้ำศักดิ์...

Mr.1081009

ล่องเรือเวียนเทียนทางน้ำ วัดติโลกอาราม...

กิจกรรมเวียนเทียนทางน้ำวัดติโลกอาราม กลางกว๊า...

Mr.1081009

งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง

ขบวนแห่รถประดับด้วยผลไม้การออกร้านจำหน่ายผลไม...

Mr.1081009

งานประเพณีอัฐมีบูชา

การแสดงแสง สี เสียง และพิธีถวายพระเพลิงพระ-บร...

Mr.1081009

งานบุญเดือนหก และการละเล่นผีขนน้ำ บ้าน...

ขบวนแห่ผีขนน้ำ ขบวนฟ้อนรำของแต่ละชุมชนการละเล...

Mr.1081009

งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ@ หาดใหญ่

การแสดงบอลลูนจากนานาชาติ และบอลลูนแฟนซี ชมการ...

Mr.1081009

River Kwai Trophy Adventure Race 2017

มหกรรมการแข่งขันกีฬาผจญภัย ประกอบด้วย ขี่จักร...

Mr.1081009

เทศกาลมหาสงกรานต์ แห่นางดานเมืองนคร 25...

ประเพณีแห่นางดาน เป็นประเพณีทางศาสนาพราหมณ์ เ...

Mr.1081009

HATYAI MIDNIGHT SONGKRAN

เทศกาลสงกรานต์ประจาปี 2560 พิธีทาบุญตักบาตร ข...

Mr.1081009

เทศกาลสงกรานต์น้ำแร่แช่น้ำศักดิ์สิทธิ์...

 พิธีสวดพุทธมนต์น้ำแร่ในทุกๆ วันพระจนกว่...

Mr.1081009