3. วัดใหม่ประชุมพล ปราสาทนครหลวง จ.อยุธยา

byMr.1081009

4 มิถุนายน 2009