รีวิวเที่ยวตามถนัด
๘ สถานที่ของพ่อที่ทุกคนนึกถึง

เกือบ 1 ปีแล้ว ที่เราได้สูญเสียพระมหากษัตริย์ผู้ยิ่งใหญ่ ผู้ซึ่งเป็นที่รักของประชาชนชาวไทยทั้งประเทศ ไม่ว่าพระองค์จะเสด็จไปที่ใดหรือแห่งใดทั่วทุกภูมิภาคของไทย ภาพและสถานที่เหล่านั้นยังคงปรากฎต่อสายตาของประชาชน เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านต่างๆ วันนี้เราจึงได้รวบรวมพระราชกรณียกิจต่างๆ มาให้ทุกคนได้ทราบไปพร้อมๆ กัน และทุกคนคิดเหมือนผมไหมว่าคนไทยช่างโชคดีจริงๆ ที่ได้เกิดมาบนแผ่นดินนี้ ใต้ร่มพระบารมีของพ่อหลวงครับ

๑. หออัครศิลปิน

หากใครที่ศึกษาพระราชประวัติจะเห็นได้ว่าพระอัจริยภาพด้านงานศิลป์ของรัชกาลที่ 9 นั้นปรากฏให้เห็นมากมาย ทรงมีพระราชหฤทัยทางด้านการถ่ายภาพ ทรงดนตรี และวาดภาพ ซึ่งถ้าเราอยากเห็นผลงานในทุกๆ ด้านของพระองค์สามารถเดินทางมาศึกษาได้ที่ ‘หออัครศิลปิน’ ซึ่งทางสำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติจัดสร้างขึ้น น้อมเกล้าฯ เพื่อเทิดพระเกียรติถวายเนื่องในโอกาสทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี โดยจัดแสดงเรื่องราวและผลงานของพระองค์ เช่น ‘ห้องนิทรรศการอัครศิลปิน’ จัดแสดงพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ และพระปรีชาสามารถทางด้านศิลปะ รวมถึงจัดแสดงผลงานจิตรกรรมฝีพระหัตถ์และภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ส่วนพระองค์เป็นจำนวนมาก บางห้องนิทรรศการยังจัดแสดงพระอัจฉริยภาพด้านดนตรี รวมทั้งได้นำเสนอบทเพลงพระราชนิพนธ์ในรูปแบบดนตรี 3 มิติด้วยครับ

ที่ตั้ง : หออัครศิลปิน ตำบลคลองห้า อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลาทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา9.00-16.30น. ปิดวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์

เบอร์โทรศัพท์ 0-2986-5020-4

ขอขอบคุณภาพและที่มาจาก thestandard.co/kingrama9-bangkok-honor-museum/

๒. พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

"พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" ตั้งอยู่ในพื้นที่ของ พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในอาคารนำเสนอพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตรและวิถีเกษตรไทยผ่านสื่อผสมผสานที่ทันสมัย และ พิพิธภัณฑ์เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งเป็นฐานเรียนรู้การทำการเกษตรต่าง ๆ เช่น การนำเสนอแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง การทำเกษตรเมือง นวัตกรรมบ้านดิน บ้านฟาง เป็นต้น

ที่ตั้ง: พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ 5 อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

เวลาทำการ: วันอังคาร-อาทิตย์ เวลา 9.30-15.30 น.

โทรศัพท์: 0 2529 2212-13

ขอขอบคุณภาพและที่มาจาก thestandard.co/kingrama9-bangkok-honor-museum/

๓. สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

นับเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของเมืองไทย ในหลวงรัชกาลที่ 9 ทรงเสด็จพระราชดำเนินมาพัฒนาพื้นที่แห่งนี้ แต่เดิมเป็นป่าเขา ชาวบ้านทำไร่เลื่อนลอย ปลูกฝิ่น ทำให้เกิดปัญหาต่างๆ จนกระทั่งปี พ.ศ.2512 สถานีเกษตรหลวงอ่างขางได้ถือกำเนิดขึ้น เพื่อช่วยเหลือชาวไทยภูเขาให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ตามพระราชดำริ “ให้ช่วยเขา ช่วยตัวเอง” นอกจากจะเป็นสถานศึกษา วิจัยต่างๆแล้ว ที่นี่ยังมีกิจกรรมท่องเที่ยวอีกมากมาย เช่น 

- ชมสวนดอกไม้ต่างๆ ที่มีสวนหลากหลายสไตล์ให้เราได้ชื่นชมความสวยงาม เช่น

สวน ๘๐ : สวนกลางแจ้งตกแต่งสไตล์อังกฤษ มีดอกไม้ ไม้ประดับปลูกหมุนเวียนตลอดทั้งปี ด้านบนยังเป็นลานต้นซากุระญี่ปุ่น จะบานช่วงเดือน ธันวาคม-มกราคม

สวนหอม : รวบรวมพันธุ์ไม้ที่มีกลิ่นหอมทั้งในและต่างประเทศ

และสวนบอนไซอ่างขาง : ซึ่งจัดแสดงการปลูกเลี้ยงในกระถางแบบบอนไซ นอกจากนี้ยังมีพืชทนแล้ง พืชกินแมลง และสวนหินธรรมชาติจุดชมวิวภายในสถานี

-เดินชมโรงเรือนกุหลาบตัดดอกซึ่งรวบรวมกุหลาบชนิดตัดดอกสายพันธุ์ต่าง ๆ จากประเทศเนเธอร์แลนด์ โรงเรือนรวบรวมพันธุ์ผัก จัดตกแต่งด้วยผักเมืองหนาวหลายชนิด พืชสมุนไพรของโครงการหลวงให้ได้ชม

 -ถ่ายรูปบริเวณแปลงบ๊วย ซึ่งแตกกิ่งก้านสาขาให้ร่มเงา มีความสวยงามมาก

-ชมแปลงไม้ผลตามฤดูกาล ภายในสถานีฯ อ่างขางมีแปลงไม้ผลเมืองหนาวหลายอย่างให้ได้ชมตลอดทั้งปี เช่น พีช พลับ สาลี กีวี่

ที่ตั้ง: อยู่ที่ หมู่ 5 ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

โทร : 0-5396-9476-8 ศูนย์ข้อมูลสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง โทร.0-5369-6489

ขอขอบคุณภาพและที่มาจาก http://travel.trueid.net/detail/80373

๔. โครงการชั่งหัวมัน จ.เพชรบุรี

"โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ" เดิมบริเวณนี้เป็นพื้นที่แห้งแล้ง เกษตรกรส่วนใหญ่นิยมปลูกพืชไร่ แต่ด้วยแนวคิดของในหลวง ทำให้พลิกฟื้นผืนดินที่แห้งสู่ความสมบูรณ์อีกครั้ง โดยจุดเริ่มต้นที่หลายคนฟังแล้วอาจจะรู้สึกได้ถึงความใส่ใจของพระองค์นั่นคือ พระองค์ท่านประทับอยู่ ณ วังไกลกังวลแล้วมีชาวบ้านนำมันเทศมาถวาย ช่วงนั้นพระองค์ต้องเสด็จกลับกรุงเทพเลยรับสั่งให้เจ้าหน้าที่นำหัวมันเทศ นั้นไปวางไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานจากนั้นก็เสด็จกลับกรุงเทพ พอเวลาล่วงเป็นเดือน เมื่อเสด็จกลับมาหัวหินทรงพบว่ามันเทศนั้นได้แตกใบ เลยตรัสว่า “มัน อยู่ที่ไหนก็ขึ้น” ดังนั้นจึงมีพระราชดำริให้จัดหาที่ดิน เพื่อทำโครงการด้านการเกษตร พระองค์ทรงนำพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อจากชาวบ้านและทรงแสดงชื่อเป็นเจ้าของที่ดินในนามเกษตรกรและทรงพระราชทานพันธุ์มันเทศ ซึ่งงอกออกมาจากหัวมันที่ตั้งโชว์ไว้บนตาชั่งในห้องทรงงานที่วังไกลกังวล ให้นำมาปลูกไว้ที่ที่ดินแปลงนี้พระราชทานชื่อโครงการว่า “โครงการชั่งหัวมัน ตามพระราชดำริ”

การเข้าชมภายในโครงการชั่งหัวมัน

- โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าเยี่ยมชมได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-16.30 น. โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย โดยมีบริการรถจักรยานให้ขับเยี่ยมชมภายในด้วยตนเอง และรถนำชมให้บริการฟรี โดยจะหยุดพักให้บริการงานนำชมทุกวันจันทร์

- ภายในโครงการมีร้านโกลเด้นเพลซ จำหน่ายอาหารว่าง เครื่องดื่ม และผลิตภัณฑ์เกษตรของโครงการฯ

ที่ตั้ง โครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ  ตั้งอยู่ใน อ. ท่ายาง จ. เพชรบุรี

ทางโทรศัพท์ หมายเลข 032 472701, 032 472703 เฉพาะในวันและเวลาราชการ

ขอขอบคุณภาพและที่มาจาก travel.mthai.com/blog/161615.html

๕. เกาะปันหยี  หมู่บ้านกลางทะเลในอ่าวพังงา

เมื่อปี พ.ศ. 2516 ในหลวงรัชกาลที่ 9 ได้ทรงเสด็จเยี่ยมราษฎรในพื้นที่เกาะปันหยี เกาะเล็ก ๆ มีที่พื้นราบประมาณ 1ไร่ มีบ้านเรือน 200 หลังคาเรือน โดยได้พระราชทานเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มแก่คนชรา และคนยากจน และพระราชทานอุปกรณ์การเรียนแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนเกาะปันหยี ทั้งนี้ ทรงมีพระราชปฏิสันถารถึงความทุกข์สุขของราษฎรที่เฝ้ารอรับ พร้อมกับโปรดเกล้าให้หน่วยแพทย์ พอ.สว.ตรวจรักษาราษฎรที่มารอเฝ้ารับเสด็จ

ประชาชนส่วนใหญ่ในเกาะปันหยีนับถือศาสนาอิสลาม มีอาชีพประมง ขายของที่ระลึก มีโรงเรียน และสถานีอนามัยอยู่บนเกาะ ตัวเกาะถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังในจังหวัดพังงาได้ด้วย

และหากใครมีโอกาสได้ไปเยี่ยมเยียนบริเวฯทางผ่านที่จะไปยังเกาะปันหยี จะมีบริเวณหน้าผาที่มีรุปเขียนเป็นภาพสัตว์ชนิดต่างๆ สันนิษฐานว่าเป็นภาพวาดโดยนักเดินเรือสมัยโบราณที่แวะมาจอดพักหลบมรสุม ซึ่งกรมศิลปากรได้ทำการศึกษาว่ามีอายุไม่ต่ำกว่า 3,000 ปี หรือแวะชมเขาหมาจู ภูเขาหินมีลักษณะคล้ายรูปสุนัขกำลังหมอบ ห็นส่วนหัว ลำตัว และหาง ระหว่างทาง

ที่ตั้ง บ้านเกาะปันหยี หมู่ 2 ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา หมู่บ้านกลางทะเลในอ่าวพังงา

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา

รถยนต์ อุทยานฯ อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 8 กิโลเมตร จากทางหลวงหมายเลข 4 จะมีทางแยกซ้ายเข้าทางหลวงหมายเลข 4144 เข้าไปประมาณ 4 กิโลเมตร จะถึงท่าเรือท่าด่านศุลกากร สามารถเช่าเรือจากบริเวณท่าเรือได้

หรือเดินทางโดยรถสองแถว มีรถออกจากตัวเมืองไปท่าเรือท่าด่านศุลกากรทุกวัน

สอบถามรายละเอียดได้ที่ อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา 80 หมู่ 1 ตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา 82000 โทร. 0 7641 1136, 0 7641 2188 หรือ สำนักอุทยานแห่งชาติ กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธ์พืช โทร. 0 2562 0760

ขอบคุณภาพและที่มา paiduaykan.com/76_province/south/phangnga/phangngabay.html

๖. ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา

หนึ่งในโครงการพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อแก้ไขปัญหาของประชาชนให้มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น เนื่องจากการทำการเกษตรที่ผิดวิธีทำให้พื้นที่แห่งนี้กลายเป็นทะเลทราย ไม่สามารถทำมาหากินได้อีก และในปี พ.ศ. 2520 ชาวบ้านกลุ่มหนึ่งถวายที่ดินผืนนี้  แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อให้ทรงสร้างพระตำหนัก  พระองค์จึงตรัสถามผู้ที่ให้ที่ดินนั้นว่า

 "...ถ้าหากไม่สร้างพระตำหนัก แต่ว่าสร้างเป็นสถานที่ที่จะศึกษาเกี่ยวกับการเกษตรจะเอาไหม เขาก็บอกยินดี ก็เลยเริ่มทำในที่นั้น..."

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนนับเป็นต้นแบบแห่งความสำเร็จของการพัฒนาด้านการปรับปรุงบำรุงดิน มีการสร้างอ่างเก็บน้ำเพื่อใช้ในการเกษตร, มีการจัดทำสวนกล้วยไม้ สวนพรรณไม้หอม , จัดทำแปลงสาธิตการเกษตรในรูปแบบต่าง ๆ ตามแนวทฤษฎีใหม่, โครงการสวนป่าสมุนไพรซึ่งมีพื้นที่ถึง 15 ไร่ เหมาะอย่างยิ่งที่เกษตรกรและประชาชนทั่วไป เข้ามาศึกษาหาความรู้และได้พักผ่อนหย่อนใจควบคู่ไปอีกด้วย ที่นี่ไม่เสียค่าบริการใด ๆ ในการเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น โดยสามารถติดต่อขอยานพาหนะพาชมสถานที่ต่าง ๆ ได้ ถ้ามาเป็นหมู่คณะครับ

ที่ตั้ง: ตำบลเขาหินซ้อน อ.นมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา

เบอร์โทร. 0 3859 9105-6

ขอขอบคุณภาพและที่มาจาก travel.mthai.com/blog/161615.html

๗. ของใช้ส่วนพระองค์ ณ ‘หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9’

‘หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9’

บนพื้นที่ ๕๐๐ ไร่ ตั้งอยู่บริเวณชานเมืองกรุงเทพฯ ที่นี่มีสวนพฤกษศาสตร์ สวนรมณีย์ สนามราษฎร์สำหรับจัดกิจกรรมต่างๆ พร้อมกันนี้ยังมีอาคารเทิดพระเกียรติ “หอรัชมงคล” ลักษณะอาคารเป็นรูปเก้าเหลี่ยมด้านเท่า เป็นศิลปกรรมประยุกต์แห่งสมัยรัตนโกสินทร์  ภายในห้องจัดแสดงหุ่นจำลอง โครงการในพระราชดำริ และของใช้ส่วนพระองค์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าฯ พระราชทาน อาทิ เรือใบซูเปอร์มด ฉลองพระองค์ที่ทรงใช้ เครื่องดนตรีที่ทรงเป่า รวมถึงห้องทรงงานที่มีแผนที่ อุปกรณ์ไฟฟ้า คอมพิวเตอร์รุ่นเก่า และชั้นหนังสืออยู่ด้านหลัง ทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ทฤษฎีใหม่ในการบริหารจัดการที่ดินและน้ำเพื่อการเกษตร ใครเดินทางไปแถวๆ นี้สามารถเดินทางไยี่ยมชมกันได้ครับ ค่าบริการเพียง 10 บาท แต่สิ่งที่ทุกคนจะได้เห็นนั้นมีค่าเกินกว่าที่จะพูดถึงได้ครับ

 ที่ตั้ง: หอรัชมงคล สวนหลวง ร.9 แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพฯ

เวลาทำการ: เปิดบริการทุกวัน เวลา 6.00-18.00 น.

โทรศัพท์: 0 2328 1392

ขอขอบคุณภาพและที่มาจาก thestandard.co/kingrama9-bangkok-honor-museum/

๘. แก่งสะพือ อุบลราชธานี

แก่งสะพือ เป็นแก่งหินที่สวยงามในแม่น้ำมูล คำว่า “สะพือ” เพี้ยนมาจากคำว่า “ซำพืด” หรือ “ซำปึ้ด” ซึ่งเป็นภาษาส่วยแปลว่า งูใหญ่ หรืองูเหลือม เป็นแก่งที่มีหินน้อยใหญ่สลับซับซ้อน เมื่อกระแสน้ำไหลผ่านกระทบหิน เกิดเป็นฟองขาวมีเสียงดังตลอดเวลา ในหลวงรัชกาลที่ ๙ เสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งไปยังแก่งสะพือ อ.พิบูลมังสาหาร ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงามมาก ทรงประทับพลับพลาริมแก่งสะพือ ซึ่งทางการจัดไว้ถวายแล้วเสด็จพระราชดำเนินลงไปตามก้อนหิน ทอดพระเนตรสายน้ำ แล้วเสด็จยังพระราชทานพระปรมาภิไธยบนแผ่นศิลา ซึ่งนายอำเภอพิบูลมังสาหาร ขอพระราชทานไว้เป็นที่สักการะของประชาชนต่อไป ริมฝั่งแม่น้ำมีศาลาพักร้อน และร้านขายสินค้าพื้นเมือง ในวันหยุดมีประชาชนมาเที่ยวพักผ่อนกันเป็นจำนวนมาก

ที่ตั้ง บ้านสะพือใต้ ตำบลโพธิ์ศรี อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี

ช่วงที่เหมาะสำหรับเที่ยวชมแก่งสะพือ คือ หน้าแล้ง เดือนกุมภาพันธ์-พฤษภาคม เพราะน้ำจะลดเห็นแก่งหินชัดเจนสวยงาม

แต่ถ้ามาหน้าฝนน้ำจะท่วมแก่งแต่ประชาชนทั่วไปจะนิยมมาพักผ่อน กินข้าว เล่นน้ำ เป็นอีก 1 จุดท่องเที่ยวที่คนท้องถิ่นนิยมมาเที่ยวกัน

ขอขอบคุณภาพและที่มาจาก http://travel.trueid.net/detail/105037

 

รีวิวใกล้เคียง

ตากะยายพาหลานเที่ยว(ตอนที่ 2)

หลังจากหายเหนื่อยแล้ว ก็เดินทางกลับ ยายเห็นช้างก็อยากจะให้หลานถ่ายรูปกับช้าง ปรากฎว่า สาวน้อยกลัวช้างคะ ทั้งดึงและดันก็ไม่ยอมเดินเฉียดไปทางนั้นคะ...

9 ก.ย. 2552

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์ คลอง 5 รังสิต

พิพิธภัณฑ์วิทยาศาตร์ คลอง 5 รังสิต ไปเที่ยวมา เลยเอาภาพมาฝากครับ...

26 ส.ค. 2553

เที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง6(ตึกลูกเต๋า)

ได้มีโอกาสไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ คลอง6 หรือเรียกอีกอย่างว่า ตึกลูกเต๋า วันนี้เลยเอารูปมาให้ดูกันคะ...

25 ก.พ. 2554

Happy Birthday To Me !!! DreamWorld

วันนี้ไปเที่ยว Dream World มาค่ะ ตอนนี้มีโปรโมชั่น เกิดเดือนก.ค. ผ่านประตูฟรี...

16 ก.ค. 2552