รีวิวเที่ยวตามถนัด
[CR] ที่ นี่ ที่ น่ า น.....ต า ม ล ำ พั ง [[ ตอนที่๒ ]]

ตอนที่สอง เป็นการเดินทางจากเมืองน่านมาอำเภอปัว ค่ะ เลือกพักที่ ฟาร์มเห็ดบ้านหัวน้ำ (ผาเก๊าะน้ำกูน-บ้านหัวน้ำ) เป็นช่วงเวลาของการพักผ่อน หลังจากที่ปั่นๆๆ จักรยาน ทัวร์เมืองน่านมาสองวันเต็มๆ ตั้งใจมานั่งๆ นอนๆ พักให้เต็มที่ :))

ที่มา: www.pantip.com

รีวิวใกล้เคียง

ซากุระป่า...ณ ลานดูดาว อุทยานแห่งชาติดอยภูคา

ดอกซะกุระป่า บานสะพรั่งต้อนรับนักท่องเที่ยว สวยงามมาก มาก ณ ลานดูดาว จุดกางเต้นท์อีกที่หนึ่งที่ น่านอน...

24 ก.พ. 2555

สู่เส้นทางฝัน...ดอยเสมอดาว

"สู่เส้นทางฝัน...ดอยเสมอดาว" เมื่อหลายปีก่อนเคยมาเยือนเมืองน่านแล้ว มาศึกษาเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางศิลปะ ได้เที่ยวอยู่แค่ในตัวเมือง ตอนนั้น...

1 ต.ค. 2553

รี วิ ว น่ า น เ มื อ ง เ ล็ กๆที่ น่ า ค้ น ห า ต อ น..... เ มื่ อ ด อ ย ว า ว เ ป็ น ข อ ง เ ร า

สืบเนื่องจากกระทู้ก่อนหน้า รี วิ ว ?น่ า น? เ มื อ ง เ ล็ กๆที่ น่ า ค้ น ห า ต อ น..... หั ว ใจ เ ป็ น สี ช ม พู ที่ ขุ น ส ถ า น...

14 ธ.ค. 2554

เ มื อ ง น่ า น ว่ า ที่ ม ร ด ก โ ล ก

ชุดนี้จะพาไปอุทยานแห่งชาติแม่จริมครับ แวะเก็บแสงเช้ากันที่พระธาตุเขาน้อยกันก่อน อยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองครับ ขับรถไป 10นาทีก็ถึงแล้ว ผมไปถึงตอนก่อน 6โมงเ...

27 ก.พ. 2555