หลวงพ่อแช่มวัดไชยธาราราม แวะสักการะวัดคู่บ้านคู่เมืองที่เมืองฉลอง

byMr.1081009

2 ธันวาคม 2011