รีวิวเที่ยวตามถนัด
ครั้งหนึ่งในชีวิต...ขอพิชิตภูกระดึง กับการก้าวข้ามขีดจำกัดของตัวเอง

หลายต่อหลายคนคงเคยได้ยินถึงกิตติศัพท์ของ “อุทยานแห่งชาติภูกระดึง”กันมาบ้างแล้ว ในเรื่องของการเดินทางที่ต้องเดินขึ้นภูกระดึงด้วยการเดินเท้าเท่านั้น กับเส้นทางเดินขึ้นเขากว่า 5.5 กิโลเมตรถึง หลังแป และจากหลังแปไปยังจุดบริการนักท่องเที่ยวอีก 3 กิโลเมตร โดยเป็นเส้นทางเดินทางเรียบผสมพื้นทรายบางช่วง ขนาบข้างด้วยป่าสน 3 ใบ ไม้เมืองหนาวและไม้อื่นนานาพรรณ โดยใช้เวลาเดินกันอย่างน้อยก็ 4-5 ชั่วโมง

ที่มา: phukradung.muangthai.com

รีวิวใกล้เคียง

เชียงคาน...ภูเขา สายน้ำ บ้านเก่า

คราวนี้ได้มีโอกาสไปเที่ยวเมืองเชียงคาน จังหวัดเลย ซึ่งได้รับขนานนามจากนักท่องเที่ยวว่าเป็นหลวงพระบางเมืองไทย เพราะสภาพแวดล้อมที่พยายามคงสภาพบ้านเรือน ...

6 ม.ค. 2553

ไปเลย

เมล็ดพันธุ์แห่งความรักในการท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติได้งอกงามขึ้นแล้วในดวงใจน้อยน้อยทั้งหกดวง...

14 มิ.ย. 2552

วัดเนรมิตวิปัสสนา (จ.เลย)

วัดเนรมิตวิปัสสนา ตั้งอยู่ในอำเภอ ด่านซ้าย จังหวัดเลย วัดตั้งอยู่สูงเด่นอยู่บนเนินเขา ห่างจากพระธาตุศรีสองรักเพียงเล็กน้อย พระอุโบสถและเจดีย์ภายในวัดก...

29 ส.ค. 2556

*** ช า น ม ห นี เ ที่ ย ว *** อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ภู เ รื อ & ห้ ว ย น้ำ ห ม า น

จากด่านซ้าย มุ่งหน้าสู่อุทยานแห่งชาติภูเรือ ด่านซ้ายเป็นเมืองแห่งภูเขา และต้นไม้เขียว ๆ แค่เห็นภูเขา ความสุขก็กำลังเริ่มต้นขึ้นแล้ว...

2 มิ.ย. 2554