พระธาตุลงลิฟท์ วัดเพชรพลี

byMr.1081009

21 ตุลาคม 2010