รีวิวเที่ยวตามถนัด
ปฎิทินจัดงานประเพณีแข่งเรือ จ.น่าน ประจำปี 2553 ทั้ง 9 สนาม

ทางสมาคมเรือแข่ง จ.น่าน โดยนายธีรพนธ์ วงศ์สิทธิ์ นายกสมาคเรือแข่ง จังหวัดน่าน ได้แจ้ง กำหนดการจัดงานประเพณีแข่งเรือ ของ จังหวัดน่าน ประจำปี 2553 ทางสมาคมร่วมกับฝ่ายจัดการแข่งขัน ได้กำหนดจัดการแข่งขัน ท้งหมด 9 สนาม ดังต่อไปนี้

ที่มา: www.pantip.com

รีวิวใกล้เคียง

CR ด อ ย แ ม่ จ อ ก 1 ที่ น อ น วิ ว ส ว ร ร ค์

ด อ ย แ ม่ จ อ ก 1 ที่ น อ น วิ ว ส ว ร ร ค์ อีก 1 บรรยากาศที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของขุนเขาแห่งน่าน @ อช. ขุนสถาน...

17 ต.ค. 2557

อุทยานแห่งชาติขุนสถาน

วิวระหว่างทางสู่ อช.ขุนสถาน ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 101 (ถนนยนตรกิจโกศล) เป็นเส้นทางจากตัวจังหวัดแพร่ไปจังหวัดน่าน มาตามเส้นทางประมาณ 66 กิโลเมตรจะถึงหม...

19 ก.พ. 2555

น่านแดนดินถิ่นล้านนาตะวันออก

ไปเที่ยววัดเมืองน่านครับผม วัดภูมินทร์ ใครเคยใช้ธนบัตรใบละหนึ่งบาทคงจะคุ้นๆนะครับ...

9 ส.ค. 2554