รีวิวเที่ยวตามถนัด
เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก ที่กว๊านพะเยา

วันวิสาขบูชาที่ผ่านมา ได้ไปเวียนเทียนมาค่ะ แต่ ไม่ได้เวียนเทียนที่วัดธรรมดา เพราะเราไป “เวียนเทียนกลางน้ำ หนึ่งเดียวในโลก” ที่กว๊านพะเยากันค่ะ ^^

ที่มา: www.pantip.com

รีวิวใกล้เคียง

เที่ยวโฮมสเตย์หุบเขาโอโซนบ้านฮวก เชียงคำ #2

หมู่บ้านฮวกมีถนน ตัดผ่านกลางหมูบ้าน แต่ไม่ค่อยมีรถผ่าน บรรยากาศยามเช้ามีกลุ่มหมอกลอยต่ำๆ ตามยอดเขาไปทางภูชี้ฟ้า อากาศค่อยข้างหนาว ผมเดินทักทายชาวบ้านท...

9 ก.ค. 2553

กว๊านพะเยา

ดูเวิ้งว้างกว้างใหญ่ อยากจมหายลับลาไปกับสายน้ำ......

13 พ.ค. 2552

สัมผัสพะเยา.แวะค้างระหว่างทางแบบเรื่อยเปื่อย ครึ่งวันกับหนึ่งคืน........

ครั้งนี้เลยถือโอกาสไปเยี่ยมเยือนเพื่อหารือกันในบางเรื่องที่สำคัญ ๆ ประเดิมกันด้วยพาโนรามาบนจุดชมวิวแบบฉ่ำฝน...

20 พ.ค. 2552

เวียนเทียนกลางน้ำกว๊านพะเยา แห่งเดียวในโลก

เวียนเทียนกลางน้ำกว๊านพะเยา เป็นประเพณีเวียนเทียนที่ไม่เหมือนใครมีความเป็นเอกลักษณ์เพียงแห่งเดียวที่ ทำพิธีกลางน้ำ ท่าเรือกว๊านพะเยาหรือวัดติโลกอาราม ...

27 มิ.ย. 2553