รีวิวเที่ยวตามถนัด

Mr.1081009

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จ. อุบลราชธานี 23 มิ.ย. 2553

แห่เทียนพรรษา......... อุบลราชธานี

ขบวนเทียนพรรษา จังหวัดอุบลราชธานี จัดเป็น ประเพณียิ่งใหญ่ระดับชาติ ททท. จัดให้เป็น Event หลักประจำเดือน กรกฎาคม ตาม ปฎิทินท่องเที่ยวเมืองไทย

ที่มา: www.pantip.com

รีวิวใกล้เคียง

\"อุ ท ย า น แ ห่ ง ช า ติ ผ า แ ต้ ม อุ บ ล ร า ช ธ า นี \"

ปลายฝน ต้นหนาว เป็นช่วงที่เหมาะกับการมาเที่ยวอุทยานแห่งชาติผาแต้ม อช. ลำดับที่ 74 มากที่สุด เพราะนอกจากจะได้ชมความงามของลานหินทรายยุคโบราณ แหล่งอารยธร...

13 พ.ย. 2555

ลุยกันวันสุดท้าย... ทุ่งดอกไม้ป่า ณ ผาแต้ม

รีบตื่นมาแต่เช้า เพื่อไปให้ทันพระอาทิตย์ขึ้นกันเถอะ...

17 มี.ค. 2553

+ + + ~ * อยากให้เวลาเดินช้าลง ที่ โขงเจียม * ~ + + + (ภาค 2)

ส่วนตัวผมเคยไปมาหลายรอบแล้ว ขอเดินเล่นอยู่ข้างบนดีกว่า ให้ญาติที่ยังไม่ได้ดู ลงไปดูภาพวาดกันข้างล่างครับ... ...

4 ส.ค. 2552

[CR]\"วีออสลุยเดี่ยว...ชม เจดีย์พระโพธิญาณเถร (หลวงปู่ชา สุภัทโท) ณ.วัดหนองป่าพง\" [CR]

เมื่อพูดถึงพระอริยะสงฆ์ในเมืองไทยในยุคเกือบร้อยปีที่ผ่านมาตราบจนปัจจุบันนี้ที่คนไทยรู้จักดีซึ่งเป็นพระสงฆ์สายวิปัสสนากรรมฐานแล้ว หลวงปู่เสาร์ กนฺตสีโล...

27 มิ.ย. 2556