รีวิวเที่ยวตามถนัด
ตลาดน้ำวัดนิมมานรดี

ตลาดที่ว่าคือ ตลาดน้ำวัดนิมมานรดี หรือถ้าเรียกกันอย่างเป็นทางการหน่อยก็คือ ตลาดน้ำคลองภาษีเจริญ ที่มีมีสร้อยต่อท้ายให้ดูขลังว่า ตลาดเก่า 5 แผ่นดิน ร.ศ.102

ที่มา: www.thaiweekender.com

รีวิวใกล้เคียง

<<>> Millennium Hilton ...... ฉันไปช่วย (เศรษฐกิจ) ชาติ

สืบเนื่องจากการแจ้งข่าวโปรโมชั่นของโรงแรมต่าง ๆ ของคุณ Thailand ผมก็คิดได้ทันทีว่านี่แหล่ะ เป็นโอกาสที่ดีที่เราจะช่วยเศรษฐกิจของประเทศอีกทาง (จริง ๆ ค...

10 ก.ย. 2556

[CR]รีวิวร้าน taandee สวรรค์ของคนไม่ทานเนื้อสัตว์เชิญทางนี้ค่า

ก่อนอื่นต้องขอบอกว่าปกติตัวเองเป็นคนทานเนื้อสัตว์เป็นปกติอยู่แล้ว แต่ถ้าจะไม่ทานก็คือตามเทศกาลเจ เท่านั้น...

18 เม.ย. 2556

ตลาดธนบุรี สนามหลวง 2

พื้นที่ของร้านขายของในตลาดธนบุรี สนามหลวง 2 ตลาดแห่งนี้เป็นของ กทม. ครับ แบ่งเป็นโซนต่าง ๆ คล้าย ๆ กับตลาดนัดสวนจักตุจักร ครับ...

23 มิ.ย. 2552

ร้าน กอ.ทอ.มอ Kortormor

กอ.ทอ.มอ ร้านที่เจ้าของได้นิยามความหมายไว้ว่า กลางทุ่งมหานคร แหม แค่ชื่อก็รู้สึกว่าตัวเองได้ย้อน อดีตกลับไปอีกประมาณ 20ปี เมื่อได้ก้าวเข้าไปสัมผัสบรรย...

19 เม.ย. 2556