รีวิวเที่ยวตามถนัด

Mr.1081009

อำเภอภูเรือ จ. เลย 21 ส.ค. 2552

ดอกไม้บานที่ภูเรือ

กลับมาโพสต์รูป ดอกไม้ต่อ รูปนี้ถ่ายไว้เมื่อปลายปีที่แล้วนะค่ะ จากการที่ได้ไปเที่ยวภูเรือทุกปี ก็ได้ถ่ายรูปประทับใจหลายรูป ดอกไม้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ชอบถ่าย ภูเรืออากาศเย็นตลอดทั้งปี เหมาะแก่การปลูกดอกไม้เมืองหนาว

ที่มา: www.bloggang.com

รีวิวใกล้เคียง

ไปด้วยความอยากขับรถเลาะชายแดน ... ท่าลี่ - เชียงคาน

เส้นทางที่คิดอยากไปเพราะ เคยเลาะแม่น้ำโขงจากเชียงคานไปท่าบ่อ หนองคายมาแล้วชอบมาก สวยมาก เลยติดใจจะเอาอีก เส้นทางที่ไปตามแผนที่นี้ค่ะ...

15 ก.ค. 2552

กางเต้นท์นอนที่ภูเรือ

เราหวังว่าจะหาทางไปสัมผัสความหนาวแถวๆเมืองเลย ที่ว่าเป็นดินแดนแห่งทะเลภูเขา หนาวสุดในสยามสักครั้ง ...

21 พ.ค. 2552

ภู ท อ ก

ตื่ น แ ต่ เ ช้ า . . เ ฝ้ า ร อ ช ม . . ท ะเ ล ห ม อก .. ณ . ภู ท อ ก . . เ มื อ ง เ ชี ย ง ค า น ... นั่ น ไ ง ห น า อ า ก า ศ ห น า ว . . . พ ร้ อ ...

15 ก.ค. 2556

ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ผานกนางแอ่น ภูกระดึง

ชมพระอาทิตย์ขึ้น ณ ผานกนางแอ่น ภูกระดึง ...

25 ส.ค. 2552