เทศกาลไฮไลท์

พฤษภาคม

เทศกาลแนะนำ

พฤษภาคม

27 พ.ค. 60 River Kwai Trophy Adventure Race 2017 เฟลิกซ์ ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
4 - 10 พ.ค. 60 ประเพณีสรงน้ำพระธาตุหริภุญชัย วัดพระธาตุหริภุญชัย อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน จังหวัดลำพูน
4 - 13 พ.ค. 60 งานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์บุรี ครั้งที่ 22 ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
5 - 7 พ.ค. 60 งานเทศกาลสีสันบอลลูนนานาชาติ@ หาดใหญ่ สนามกีฬาจิระนคร อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสงขลา
10 พ.ค. 60 ล่องเรือเวียนเทียนทางน้ำ วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา วัดติโลกอาราม กว๊านพะเยา จัหวัดพะเยา จังหวัดพะเยา
10 พ.ค. 60 กิจกรรมตามประทีปวันวิสาขบูชา วัดท่าขนุน อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี
11 - 13 พ.ค. 60 งานบุญเดือนหก และการละเล่นผีขนน้ำ บ้านนาซ่าว ปี 2560 ลานเอนกประสงค์ วัดโพธิ์ศรี บ้านนาซ่าว ต้าบลนาซ่าว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย จังหวัดเลย
18 พ.ค. 60 งานประเพณีอัฐมีบูชา ณ วัดพระบรมธาตุทุ่งยั้ง จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์
26 - 30 พ.ค. 60 งานเทศกาลผลไม้และของดีเมืองระยอง สนามกีฬาตลาดกลางผลไม้เพื่อการเกษตรตะพง จังหวัดระยอง จังหวัดระยอง
31 พ.ค. - 13 มิ.ย. 60 งานเทศกาลกระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุรี หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี

มิถุนายน

31 พ.ค. - 13 มิ.ย. 60 งานเทศกาลกระท้อนหวาน และของดีเมืองลพบุรี หน้าที่ว่าการอำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลพบุรี

กรกฎาคม